Communicatie

Communicatie

Wij vinden een goed contact met u als ouder belangrijk. Niet alleen omdat dit goed is voor uw kind, maar ook omdat naar onze mening kinderen, personeel en ouders samen een basisschool gestalte geven.

Informatieavonden
Helemaal in het begin van het schooljaar zijn de informatieavonden. Hier vertelt de groepsleerkracht aan belangstellende ouders wat zij en de kinderen kunnen verwachten in het komende jaar.

Nieuwsbrief
Ongeveer om de twee weken wordt het “WiderodeNieuws” uitgebracht. Hierin staat allerlei actuele informatie over de meest uiteenlopende zaken. In principe krijgt u dit per mail, maar mocht u het liever “op papier” hebben, kan dat natuurlijk ook.

Kennismakingsgesprekken
Alle ouders vullen het formulier kennismaking in. Als ouder kent u uw kind het beste, zodat u ons relevante informatie kunt verschaffen. Op verzoek van de leerkracht of van de ouders kan hierover een gesprek plaatsvinden.

15-minutengesprekken
In november, februari en juli zijn in de kalender 15-minutengesprekken gepland. Voor deze gesprekken worden alle ouder/verzorgers uitgenodigd. Vanaf groep 4 worden ook de kinderen bij de gesprekken verwacht.

Bij gescheiden ouders worden niet twee aparte gesprekken gepland. Indien noodzakelijk kan een mediator/directeur (Peter Baars) worden ingezet bij de gesprekken. Bij hoge uitzondering, in overleg met de directeur, wordt de mogelijkheid geboden voor aparte oudergesprekken.

Inloopochtenden
Vier keer in het jaar is er een inloopochtend gepland. U bent dan welkom van 08.00 tot 08.30 uur om samen met uw kind naar gemaakt werk te kijken.

Meekijkochtenden
In maart is er een hele week gereserveerd om daarin een meekijkochtend te plannen. U kunt dan een (deel van de) ochtend de reguliere lessen volgen in de groep van uw kind. U krijgt daar van ons een uitnodiging voor.

Afspraken
De personeelsleden zijn altijd graag bereid om buiten de reguliere contactmomenten met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft kunt u altijd een afspraak maken.

Gesprek met de directie
De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt hen altijd aanspreken. Als het nodig is, maken we heel snel een afspraak met u.

Contactpersonen
Het is goed te weten dat er op onze school twee contactpersonen zijn, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Juf Simone Leerkes en meester Ruud Gerritsen zijn dit voor de Widerode. Elke ouder of kind kan op hen een beroep doen als er problemen zijn waar ze niet met iedereen over durven te praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De contactpersoon kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie.