Aanmelden

Aanmelden

Eerder kon u lezen dat “obs Widerode” een openbare school is.
“Een school waar ontmoeting, verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staat. Dat begint bij ons heel praktisch met: “de deur staat altijd open” en: “een open communicatie met korte lijnen”.
We bedoelen daarmee dat ouders die zich aan het oriënteren zijn op een basisschool voor hun kind altijd binnen kunnen lopen om de sfeer te proeven of inlichtingen in te winnen. Maar ook dat ouders die al bij de school betrokken zijn, altijd welkom zijn om iets te vragen of te bespreken. Wanneer u van tevoren even belt voor een afspraak, weet u zeker dat we daar ook alle tijd voor kunnen nemen.

Aanmelding
Tijdens een oriëntatiegesprek vertellen we over onze school en onze manier van werken.U krijgt dan ook een rondleiding. Graag horen wij u ook vertellen over uw kind. U kunt uw kind het hele jaar door bij ons opgeven. 

Download hier het inschrijfformulier

Onderinstromers
Onderinstromers, die binnenkort vier jaar worden, kunnen in overleg ongeveer 10 dagdelen meedraaien in de groep om kennis te maken en geleidelijk te wennen aan het schoolritme. Wanneer uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt, ontvangen wij graag een overdrachtsformulier van u om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te begeleiden.

Zij-instromers
Het gebeurt ook dat kinderen die op een andere basisschool zitten in de loop van het schooljaar bij ons worden aangemeld. Dit kan zijn vanwege verhuizing of omdat ouders een andere school zoeken voor hun kind. In beide gevallen vragen wij om leerlinggegevens van de vorige school. Met behulp van informatie
van de ouders, de school en mogelijk begeleidende instanties, brengen we een
eventuele hulpvraag in beeld. Vervolgens zullen wij zorgvuldig afwegen of we als team de verantwoording voor de begeleiding van deze leerling kunnen dragen. Indien er geen sprake is van verhuizing zijn we er, in principe, voorstander van een kind aan het begin van een nieuw schooljaar van school te laten veranderen. Als zowel de directeur van de huidige school als onze directeur akkoord gaan met een wisseling op korte termijn, kan hierop een uitzondering gemaakt worden.