Ons onderwijs

Visie – waar gaan wij voor?

De periode op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind.  Voor uw kinderen en voor u is het belangrijk om er met veel plezier op terug te kijken. U vertrouwt uw kind een groot deel van hun kindertijd (zo’n 8000 uur) aan ons toe.

We zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en die nemen wij serieus. We zijn specialisten als het gaat om onderwijs. Onze slogan is niet voor niets: “Meesters in onderwijs”. We hebben ons verdiept, en doen dat nog steeds, in de manier waarop kinderen in de van 4-12 jaar leren. Tegelijkertijd vinden wij uw bijdrage in het leerproces ook belangrijk. U kent uw kind goed als het gaat om de thuissituatie.  Wij zien u als partner in de opvoeding en samen zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter zich optimaal kan ontwikkelen.

Op de Widerode staat het kind centraal. Iedereen is welkom en krijgt dezelfde kansen. We leggen de basis voor de toekomst en een leven lang leren. We doen dit samen met het hele team, want samen bereik je meer. We doen dit ook door gebruik te maken van moderne methodes en de inzet van ICT-middelen zoals Chromebooks en laptops.

We bevorderen eigenaarschap van kinderen door hen als groep te betrekken bij de doelen die zij willen bereiken. We doen dit ook met individuele leerlingen door met hen in gesprek te gaan en hen te bevragen naar hun doelen, wensen en ambities.

Missie – waar staan wij voor?

De Widerode is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er is plek voor iedereen, ongeacht geloof, geaardheid, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke achtergronden en kansen.

Op onze school is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt.

Wij zorgen voor een veilige omgeving, alleen dan hebben kinderen plezier en kunnen ze zich ontwikkelen. We spreken onze verwachtingen uit naar elkaar en hebben duidelijke regels en afspraken.

Op de Widerode zijn we een team en zijn we samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Het is onze stellige overtuiging dat ieder kind de moeite waard is om op zijn/haar niveau geholpen te worden.