Onze kwaliteit

Onze kwaliteit

Op onze school bieden we elk kind de ruimte om zich naar eigen vermogen en in eigen tempo te ontwikkelen. Centraal bij deze ontwikkeling is het ruimte bieden aan de natuurlijke nieuwsgierigheid van elk kind en het stimuleren van het zelfstandige lerende houding. Uitgangspunt van ons onderwijs zijn de door de overheid gestelde einddoelen.

Elk kind heeft talenten!
Op de Widerode zien wij talent als de ontwikkelmogelijkheid van een kind en we gaan er dan ook vanuit dat alle kinderen talenten hebben.
Belangrijk is:

-bewustwording van eigen talent
-stellen van de juiste vragen
-de juiste leer-/werkhouding
-kennis en vaardigheden onderzoekend leren.

Zo weten we dat……
-er veel meer systematiek en logica zit in het exploreren bij heel jonge kinderen dan we denken
-kinderen pas een hoger niveau bereiken van redeneren en onderzoeken als je ze uitdaagt om dieper na te denken
-je er meer uit haalt als je kinderen zelf laat vertellen hoe ze een vraagstuk hebben opgelost
-leerlingen zich beter ontwikkelen als je ze helpt om hun eigen gelijk los te laten en open te kijken naar nieuwe ideeën.