Levensbeschouwing

Levensbeschouwing

OBS Widerode is een openbare school. Kiest u voor onze school, dan kiest u voor een school die kinderen leert om respectvol samen te leven en te werken. De openbare school als samenleving in het klein. De kinderen hebben immers uiteenlopende achtergronden: maatschappelijk, cultureel, religieus en levensbeschouwelijk. Die onderlinge verschillen gebruiken we actief als uitgangspunt voor ons onderwijs.

Een school waar ontmoeting, verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan
De school is één van de belangrijkste plaatsen van waaruit kinderen hun eigen leefstijl en waarden ontwikkelen. Daarom zijn de verschillende denkbeelden en meningen op een openbare school zo belangrijk. Ze dragen bij aan een prettige en veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich op hun gemak voelen. Een plek waar ze zich prima kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs en de samenleving.

Het karakter van een school wordt bepaald door leerlingen, leerkrachten en door u als ouder. Openbare scholen streven ernaar alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Dat is onderwijs dat verder gaat dan leren “rekenen en schrijven” – hoe belangrijk we deze basisvaardigheden ook vinden. Persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind staan voorop.
Een openbare school wil samen met u in een open sfeer uw kind opvoeden. De school hecht waarde aan uw inbreng. De betrokkenheid van ouders, samen met de professionaliteit van de leerkrachten en de verscheidenheid aan kinderen, zorgen voor een levendige school.

In de groepen 7 en 8 wordt gelegenheid gegeven tot het volgen van godsdienst- en of levensbeschouwelijk onderwijs (hvo).

Op onze openbare scholen worden normen en waarden aangeleerd. Er wordt geleerd dat je respect moet hebben voor een ander en dat in je handelen hiernaar dat respect ook terug te vinden is.