MR

MR

De medezeggenschapsraad is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, de vergaderingen en de bevoegdheden van de MR.

 

Vergaderdata MR
De MR komt éénmaal per twee maanden bijeen. Bij voorkeur in de week voorafgaand aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van stichting Varietas). Tijdens iedere vergadering wordt het tijdstip van de volgende vergadering vastgesteld door de MR.

 

Agenda MR
De agenda van de medezeggenschapsraad is openbaar en kan worden gevonden in de map in de lerarenkamer. Iedere ouder kan de map inzien. Desgewenst kan iedere ouder een agendapunt voor de MR-agenda aandragen. Dit kan via een van de leden van de MR of via het e-mailadres van de MR.

 

Notulen MR
De notulen van de MR-vergadering zijn in principe openbaar en kunnen eveneens in de lerarenkamer worden gevonden. Notulen worden toegevoegd aan de map na definitieve vaststelling door de MR. Uitzondering op de openbaarheid vormen de agendastukken die onder embargo aan de MR worden voorgelegd (voorbeelden hiervan zijn protocollen in ontwerpstadium, informatie met betrekking op personen enz.).

 

Samenstelling
Rik Wiegink, leerkracht, lid
Marlou van Beurden, ouder, lid
Ellen Kamp, ouder, secretaris
Sebastiaan Leeftink, ouder, voorzitter
Femke Tinselboer, leerkracht, lid
Manon v/d Berg, leerkracht, lid


U kunt altijd contact met ons opnemen via mailadres mr punt widerode apestaart varietas punt nl

Betrokken en verbonden

Iedereen is welkom!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren