Onderzoekend leren

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en verwonderen zich over de natuur en de wereld om hen heen.

Wij begeleiden onze kinderen bij hun zoektocht naar antwoorden.  We dagen kinderen uit en leren ze onderzoeksvaardigheden aan bij hun zoektocht naar antwoorden. De lessen die we aanbieden lokken uit tot (zelf)reflectie, creativiteit en samenwerking.

Dit doen we met de methode Faqta, een methode die het ons mogelijk maakt dat ieder kind de wereld op zijn eigen tempo en niveau kan ontdekken.

Meesters in onderwijs

Veiligheid

Zonder een veilige omgeving komen kinderen en leerkrachten niet tot leren. We besteden veel aandacht aan het leefklimaat op school. We hebben een paar duidelijke regels maar steken vooral in op de relatie met kinderen en ouders. In de door de kinderen zelfgekozen leerlingenraad en in de klassenvergaderingen bespreken we wat er goed gaat en wat er beter kan, ook is er altijd veel aandacht voor hoe je omgaat met pesten; pesten is onacceptabel.

6 decemberLees verder

Onderzoekend leren

Muziek en Bewegend leren

 

We hebben de basis op orde. Maar naast rekenen taal en lezen is er ook aandacht voor muziek en bewegend leren in alle groepen.

Muziek vinden wij belangrijk, omdat muziek vrolijk maakt en rust kan geven. Muziek maken is ook een sociale activiteit, omdat je het vaak met elkaar doet. Zelf een instrument leren bespelen maakt kinderen zelfverzekerder. Het is goed voor hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld.

 

Bewegend leren

We zetten bewegend leren in tijdens het leren. Kinderen, maar ook volwassenen, zijn niet geschikt om de hele dag te zitten. Door tijdens de lessen te bewegen wordt de lesstof beter opgenomen en zijn kinderen beter gemotiveerd.  

Agenda
Grote Reken Dag
29 maartLees verder
Schoolvoetbaltoernooi
3 aprilLees verder
Ouderraadsvergadering
5 aprilLees verder
Oud papier
6 aprilLees verder

Talentrijk onderwijs

Veel meesters!

Talentrijk onderwijs

 

Alle kinderen hebben talent. We hebben voor de kinderen die praktisch slim zijn een eigen aanbod. Zij volgen bijvoorbeeld extra praktijklessen op het Zonecollege en gaan één keer per maand naar kinderopvang Partou om daar te helpen. Voor kinderen die cognitief meer uitdaging nodig hebben, is er vanaf groep 1 de projectgroep. Zij werken projectmatig aan hun eigen leerdoelen.

Facebook   

Bewegend leren

Topjuffen!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren