Onderzoekend en ontwerpend leren (KWTO)

 

Samenwerkend leren is een onderdeel van onderzoekend en ontwerpend leren. Door het toepassen van coöperatieve werkvormen krijgt dit onderdeel het komende jaar aandacht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de onderzoeksvaardigheden, die onze leerkrachten hebben, ook overgebracht worden op de kinderen. Het is de bedoeling dat in de lessen meer een beroep wordt gedaan op nieuwsgierigheid en de onderzoekende houding van de kinderen wordt gestimuleerd.

Meesters in onderwijs

Zebrapad

Op initiatief van Ellen Albersen van onze ouderraad heeft de gemeente Wierden in de vakantie een zebrapad aangelegd voor onze school. Inmiddels is ook de stoep aangepast en zijn er aan beide zijden borden geplaatst.

Fijn om een veiligere schoolomgeving te hebben!

zebrapad

Altijd op de hoogte

Meer- en hoogbegaafdenbeleid

 

Er is veel expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid in de school. Al jaren werken we vanaf de kleuters met een plusgroep (projectgroep). Om nog beter deze  kinderen te signaleren en te begeleiden is meer- en hoogbegaafdenbeleid nodig.

Agenda
Sinterklaas
Oud papier
Ouderraadsvergadering
December 14Continue reading
Inloopochtend
December 16Continue reading

Het beste uit uw kind halen

Onze kracht!

Sociale Veiligheid

 

Sociale veiligheid/sociaal-emotioneel leren via o.a. de methode Kwink. Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale- en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school.

Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin pesten niet voorkomt.

Facebook   

Klaar voor de toekomst

Samen leer je meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences